Infomasjon
 
En guide til filtyper og bruk av grafiske programmer.
 

PDF
Generelt vil vi helst motta PDF filer. og med Minimum 300 dpi i aktuell størrelse. Fonter skal være inkludert (”embedded)” i filen.

EPS
Alle bilder bør ligge som original RGB minimum 300 dpi i aktuell størrelse.
Alle fonter skal være konvertert til kurver/vektorisert/outlined.


TIF/JPG
Alle bilder bør ligge som original RGB og med minimum 300 dpi i aktuell størrelse.

PageMaker:
Skriv ut til Acrobat Distiller (Acrobat PDF). Har du ikke Acrobat Distiller må du eksportere filen som EPS. Åpne EPS filen i Illustrator og konverter alle fonter til ”outlines” og lagre filen på nytt som PDF.

Lagre som PDF:
Dokumentformatet definers til nettoformat
Compression: Bicubic Downsampling to 300 ppi for images above 450 ppi
Compression: Automatic (jpg)
Image Quality: Maximum
Marks: Ingen passmerker
Bleeds: 3 mm alle veier
Output: Color Conversion: No Conversion
Profile Inclusion Policy: Include All Profiles
Advansed: Subset fonts when percent of caracters used less than 100%
Security: Skal ikke brukes

Photoshop:
Legg aldri tekst som senere skal til trykk inn I PhotoShop. Lag gjerne bakgrunner og lignende i PhotoShop, men bruk mer egnede programmer som for eksempel InDesign eller Illustrator til å lage tekst.

CorelDRAW:
Eksporter til PDF eller eksporter til EPS. Eksporterer du til EPS må alt konverteres til CMYK og tekster eksporteres som kurver.

Officepakken (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
Skriv ut til Acrobat Distiller (Acrobat PDF). Slå av alle innstillinger fordownsampling/komprimering av bilder. Ønsker du å oversende en Office fil, som IKKE er skrevet til Adobe PDF må du påregne ekstra kostnad da vi må gjøre denne jobben selv.

Tillegg for levering av Microsoft Office filer

Ønsker du å sende Microsoft Office filer direkte til oss for trykking, bes disse skrevet til Adobe PDF format. Dersom dette ikke er mulig mottar vi også Publisher, PowerPoint, Word eller Excel filer.

Vær oppmerksom på at Office filene IKKE er beregnet til grafisk bruk!

Utfallende trykk

Vil du ha utfallende farge/trykk etter at trykksaken er renskåret/skjært ned til nettoformat, må du legge på litt ekstra utenfor det formatet du ser for deg at det ferdige produktet skal ha.
En tommelfingerregel er å legge bakgrunn/farge/bilder 3 mm over nettoformatet (såkalt utfallende trykk) i alle retninger.

Vi ser frem til å ta imot deres trykksaker.